Gudstjänst 25/8

Militärbefälet i ett krig med ansvar för en stor grupp soldater behöver en liten grupp för att utföra ett riktigt farligt uppdrag. Befälet säger: ”Till det här livsfarliga uppdraget vill jag ha tio frivilliga som är villiga utföra det”. Sedan tittar han på sina soldater, pekar med hela handen mot några av dem och säger: ”Du och du och du är frivilliga…”

I vårt språk finns det vackra ordet ”frivillighet”. I Bibeln finns inte bara ordet utan också en stark betoning på att hela det kristna livet handlar om människans frivillighet.

I vårt studium av Efesierbrevet är vi nu framme vid (den märkliga) versen som säger, att min frivillighet också är ett försvar mot djävulens lömska angrepp. På mina fötter uppmanas jag att sätta som skor ”villigheten att gå ut med budskapet om fred”. Vad är det? Välkommen till Betelkyrkan 25/8 kl. 10.00!

Alphakurs

Ny Alphakurs startar onsdag 7 oktober 2019. Mer information hittar du under fliken ”verksamhet” ovan. Välkommen!

Gudstjänst 11/8

Från ett grekiskt ord för ”svart galla” har vi fått ordet ”melankoli”. Antikens folk trodde på teorin att obalans mellan kroppens vätskor påverkade sinnet och livet. Det gällde balansen mellan svart och gul galla. Även om modern läkarvetenskap tänker annorlunda vet vi, att skadade inre organ visst påverkar livet. Det kan till och med gälla liv och död.En romersk soldat skulle ha ett pansar på överkroppen som skyddade de inre organen. Paulus skriver i Ef 6 om att vi kan få klä oss i ”rättfärdighetens pansar”. I gudstjänsten i Betelkyrkan söndag 11/8 10.00 ser vi på vad det kan betyda. Djävulen träffar inte alltid hjärtat med sina pilar men väldigt ofta orsakar han infektion i andra organ.En av våra ungdomar, Hanna Petersson, som varit två år på bibelskolan Hillsong i Australien, är med och sjunger och berättar om sin tid på skolan. Välkommen!

Semester/ansvarsveckor

Semester:

Boris Nilsson v. 27, 28, 29, 31

Ann-Kristin Fridén v. 27, 28, 29, 30, 31

Viveka Poluha v. 28, 29

Ansvarsveckor:

V. 27 Jenny-Ann Iversen (0730 451850)

V. 28 Monica Berndtsson (0703 953140)

V. 29 Lars Nystrand (0703 494029)

V. 31 Mikael Salomonsson (0702 413430)

Friluftsgudstjänst

Söndag 23/6 10.00 Friluftsgudstjänst vid Ljungsjöns vindskydd (bakom Räddningsstationen). Andakt, sång, dragspels- och stråkmusik. Ta med eget fika eller att grilla och kanske något att sitta på. Välkommen!

Föräldraträff

Ny föräldraträff söndag 24/3 kl 15-17
(denna gång utan barnen)

❤️ Vi fikar

❤️ Delar några tankar med varandra i smågrupper

❤️ Vi ber för varandra

❤️ Info om Barn-Oas och sommarens konferens v 30.

Varmt välkomna!

Anmälan senast 22/3 till: viveka@betelkyrkan.net