Årsmöte

Församlingens årsmöte sönd 14/2 2021 kl. 14.00. Avsägelser av tjänster meddelas till valberedningen senast 1/12 2020.