Barn- och ungdomsledare

Ljungby Baptistförsamling, EFK (Betel). Vi döker dig som brinner för Gud, barn, ungdomar och församling.

Mejla din ansökan, eller frågor till:

info@betelkyrkan.net

eller ring 0702 413127 (pastor Boris Nilsson)

200711 Gudstjänst med Allians, Equmenia och Pingstkyrkan

I nedanstående länkar från FB och Youtube så visas Betelkyrkans gemensamma gudstjänst för sommaren 2020.

Jan Nilsson i en betraktelse över andliga fäder och mödrar från Ljungby Baptistförsamlings 140-åriga historia.

Boris Nilsson – Andakt

Inga-Maj Qvarfordt – sång, piano

https://www.facebook.com/watch/?v=286465062767428