Årsmöte

Församlingens årsmöte sönd 14/2 2021 kl. 14.00. Avsägelser av tjänster meddelas till valberedningen senast 1/12 2020.

Barn- och ungdomsledare

Ljungby Baptistförsamling, EFK (Betel). Vi döker dig som brinner för Gud, barn, ungdomar och församling.

Mejla din ansökan, eller frågor till:

info@betelkyrkan.net

eller ring 0702 413127 (pastor Boris Nilsson)