Extra församlingsmöte

Söndag 18/11 efter gudstjänsten 10.00 församlingsmöte. Ärende: anställning av barn- och ungdomspastor.