Gudstjänst 25/8

Militärbefälet i ett krig med ansvar för en stor grupp soldater behöver en liten grupp för att utföra ett riktigt farligt uppdrag. Befälet säger: ”Till det här livsfarliga uppdraget vill jag ha tio frivilliga som är villiga utföra det”. Sedan tittar han på sina soldater, pekar med hela handen mot några av dem och säger: ”Du och du och du är frivilliga…”

I vårt språk finns det vackra ordet ”frivillighet”. I Bibeln finns inte bara ordet utan också en stark betoning på att hela det kristna livet handlar om människans frivillighet.

I vårt studium av Efesierbrevet är vi nu framme vid (den märkliga) versen som säger, att min frivillighet också är ett försvar mot djävulens lömska angrepp. På mina fötter uppmanas jag att sätta som skor ”villigheten att gå ut med budskapet om fred”. Vad är det? Välkommen till Betelkyrkan 25/8 kl. 10.00!