Kallelse till församlingsmöte 2018-06-10

Efter gudstjänsten den 10/6 är det församlingsmöte.

Dagordning går att läsa under ”medlemsinformation”.

Varmt välkomna!