Media

På begäran publicerar vi här Birgitta Sjöström-Aasas undervisning om bön som hon höll på församlingslägret i Åsljunga den 29/8. Observera att p.g.a. tekniska begränsningar är undervisningspasset uppdelat i två delar:

Länkar

Betelkyrkans Youtubekanal

Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Kristen Samverkan Småland Blekinge (KSSB)

KSSB Ung

Erikshjälpen

Ge För Livet

Gospel Sam

Bilda