200711 Gudstjänst med Allians, Equmenia och Pingstkyrkan

I nedanstående länkar från FB och Youtube så visas Betelkyrkans gemensamma gudstjänst för sommaren 2020.

Jan Nilsson i en betraktelse över andliga fäder och mödrar från Ljungby Baptistförsamlings 140-åriga historia.

Boris Nilsson – Andakt

Inga-Maj Qvarfordt – sång, piano

https://www.facebook.com/watch/?v=286465062767428