Församlingsmöte

Digitalt församlingsmöte för medlemmar söndag 9 maj kl. 19.00. Anmälan för mottagande av länk till mötet senast torsdag 7 maj till: info@betelkyrkan.net. Dagordningen till mötet finns under medlemsinloggningen /Styrelsen

Gudstjänst 5 jan.

I årets första söndagsgudstjänst låter vi ett av 2019 års ny-ord få utmana oss: antivaxxare. Är det något bra? Är det något jag ska vara? Våga jag utsätta mig för smitta? Finns det positiv smitta? Kärlek smittar! Och aposteln Jakob uppmanar oss att ”närma er Gud”. Hur gör jag det? Vågar jag komma ur min ”isolering”? Välkommen till Betelkyrkan söndag 5/1 klockan 10.00!