Babyrytmik


 I september 2003 startade församlingen i samarbete med studieförbundet
Bilda babyrytmik. Minst en grupp med upp till 12 föräldrar med små barn samlas på
tisdagar för en rytmikstund och fika tillsammans. Vi träffas ca 12 gånger per termin,
där du som förälder går en studiecirkel, i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Alla har vi en egen rytm – en puls som svarar på rytmisk stimulans utifrån. Mycket tidigt visar barn att de reagerar på olika slags musik. De kan falla till ro när man nynnar eller sjunger en stilla visa. Sen kan hela kroppen vara med när de hör en utpräglad rytmisk musik. Det kan man se i gruppen bara efter några gånger.

Rytmikstunden innehåller en samling med både nya och gamla barnvisor,
ramsor och rörelse. Sång, musik och ramsor stimulerar det lilla barnets språkutveckling, motorik m.m.

I rytmikstunden får du också som förälder får vara nära ditt barn. Varje gång avslutar vi rytmikstunden med att vi sjunger sånger som talar om trygghet, att vara älskad av Gud och av sina föräldrar, och som särskilt passar när t.ex. barnet ska komma till ro.

Vi träffas på tisdagar kl.10.00 – 11.30. Först är det en rytmikstund på ca 30-40 min, och efter det ett fika till självkostnadspris. Efter fikat finns det möjlighet till en stunds lek och samvaro tillsammans.

***Terminstarter i januari och september***

För mer information och anmälan se kontakt.

 

Målsättning för barnmusiken i Ljungby Baptistförsamling 

  •   Att visa barnfamiljer att kyrkan är en öppen plats och att de är välkomna.
  •    Förmedla en positiv gudsbild till föräldrar och barn.
  •    Att ge utrymme för livsfrågor som man kan ha som förälder.
  •    Att ge föräldrar en samling av visor, ramsor och psalmer.
    Sången och musiken blir ett ”verktyg” som kan användas i vardagen, och i
    livet tillsammans med barnet.

I rytmikstunden får barn och kanske även föräldrar sina första intryck om vad
Gud, kyrka och tro är. Som förälder kan man också ha egna upplevelser, minnen,
känslor och intryck från exempelvis söndagsskola och konfirmation.

Att bli sedd och respekterad är grundläggande behov varje människa har liten som stor. Det vill vi att rytmikstunden i Betelkyrkan ska vara.