Bildutställningen Flyktens ansikten – Livet i Sverige

Visas i Församlingsvåningen söndagarna 1:a och 2:a advent