Ekumenisk böneveckan 17-22 januari

Välkommen på våra ekumeniska samlingar!
OBS! Inställt 17/1 pga sjukdom