Församlingsmöte 18/6 efter gudstjänsten

På söndag så har vi församlingsmöte efter gudstjänsten. Har du inte redan fått kallelse så finns den att ladda ner medlemssidan.

Varmt välkomna!