Församlingsmöte 20 november efter gudstjänsten

Nu på söndag efter gudstjänsten har vi församlingsmöte. Kallelse finns under medlemssidan.