Församlingsmöte söndag 26 november efter gudstjänsten

Nu är det dags för årets sista församlingsmöte. Detta sker den 26 november efter gudstjänsten. Kallelse finns att laddas ner under medlemssidan. Har du ännu inte tillgång till medlemssidan så kan du kontakta någon i styrelsen för mer info.

Varmt välkomna!
Styrelsen