Församlingsmöte

Digitalt församlingsmöte för medlemmar söndag 9 maj kl. 19.00. Anmälan för mottagande av länk till mötet senast torsdag 7 maj till: info@betelkyrkan.net. Dagordningen till mötet finns under medlemsinloggningen /Styrelsen