Inför årsmötet 12 december

Nu finns ekonomirapporter inför årsmötet att se under medlemssidan.