200711 Gudstjänst med Allians, Equmenia och Pingstkyrkan

I nedanstående länkar från FB och Youtube så visas Betelkyrkans gemensamma gudstjänst för sommaren 2020.

Jan Nilsson i en betraktelse över andliga fäder och mödrar från Ljungby Baptistförsamlings 140-åriga historia.

Boris Nilsson – Andakt

Inga-Maj Qvarfordt – sång, piano

https://www.facebook.com/watch/?v=286465062767428

Andakt på nationaldagen med premiär.

Tomas Bengtsson håller en kort andakt och Josef Tingbratt sjunger sin sång ”Barn jag ser dig”. Premiär. sången är ny och det är första gången den framförs offentligt.

Nedan visas länk till andakten via Youtube och Facebook.

Facebook och Youtube är gratis. Följ oss på Facebook eller prenumerera på vår Youtube så att du inte missar våra sändningar.

https://www.facebook.com/watch/?v=266708501075700

Andakt 200530 Pingsthelg – Helig Ande kom och möt oss

Boris Nilsson i en kort andakt och Helig Ande (Kom och möt oss här) sjung av Jennie Gunnarsson, Linda Thoresen, Jakob Thoresen.

Nedan följer länkar till andakten. Först kommer länken till Facebook och därefter till Youtube.

Även om inte är registrerade på Facebook så kan ni se inlägget där.

Glad Pingst!