Tillsammansgudstjänst 1 advent 10.00

Susanna Tingbratt m.fl. Vi välkomnar Viveka Poluha till tjänsten som barn- och ungdomspastor