Välkommen till Kvinnofrukost den 19 november

Välkommen till kvinnofrukost i Betelkyrkan den 19 november kl 9.00. Temat för dagen är ”Två kvinnor ett samtal” där vi får möta Ing-Marie Byström och Carina Karlund.

kvinnofrukost-19nov-a3