Välkomna på familjegudstjänst på pingstdagen

Pingstgranen