Programblad

söndag 1 juli
 • Kl 10:00
  Gudstjänst med vittnesbörd

  nattvardsfirande

söndag 8 juli
 • Kl 10:00
  Gemensam gudstjänst i Allianskyrkan

söndag 15 juli
 • Kl 10:00
  Gemensam gudstjänst i Betelkyrkan

  Gunilla Eliasson

söndag 22 juli
 • Kl 10:00
  Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan

  Michael Andersson

söndag 29 juli
 • Kl 10:30
  Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan

  Donald Johannesson

söndag 5 augusti
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Boris Nilsson, "Efesierbrevet", nattvardsfirande

söndag 12 augusti
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Anita och Örjan Bäckryd

söndag 19 augusti
 • Kl 11:00
  Ekumenisk Gudstjänst (LKS)

  tältet Stora Torg, Boris Nilsson m.fl.

lördag 25 augusti
 • Kl 09:00
  Lö-sö Gemenskapsläger i Åsljunga

söndag 26 augusti
 • Kl 10:00
  Lö-sö Gemenskapsläger i Åsljunga

söndag 2 september
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Boris Nilsson "Efesierbrevet", förbön för barn och ungdomsledarna, nattvardsfirande, Äventyret

tisdag 4 september
 • Kl 19:00
  Gudstjänstrådet

söndag 9 september
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

lördag 15 september
 • Kl 14:00
  Vigselgudstjänst

  för Florence och Stefan

måndag 17 september
 • Kl 19:00
  Nehemjagruppen