Programblad

söndag 27 augusti
 • Kl 10:00
  Obs ingen gudstjänst

  gemenskapsläger på EFS-gården, Åsljunga

tisdag 29 augusti
 • Kl 19:00
  Gudstjänstrådet

söndag 3 september
 • Kl 10:00
  Bönegudstjänst

  förbön för barn- och ungdomsledarna, nattvardsfirande, Äventyret, kyrkkaffe

söndag 10 september
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Kamal och Christina Fahmi, Äventyret, kyrkkaffe

lördag 16 september
 • Kl 18:00
  Afternoon tea

  Cilla Eriksson, Ride of faith (biljetter)

torsdag 21 september
 • Kl 10:00
  Allkristen bön och lovsång i Allianskyrkan

söndag 24 september
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Rodhe-Maria Karlsson från Open Doors

torsdag 5 oktober
 • Kl 10:00
  Allkristen bön och lovsång i Betelkyrkan

torsdag 19 oktober
 • Kl 10:00
  Allkristen bön och lovsång i Församlingshemmet

torsdag 2 november
 • Kl 10:00
  Allkristen bön och lovsång i Mariakyrkan

torsdag 16 november
 • Kl 10:00
  Allkristen bön och lovsång i Missionskyrkan