Programblad

fredag 24 maj
 • Kl 07:00


söndag 26 maj
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Tomas Bengtsson

måndag 27 maj
 • Kl 19:00
  Bön

tisdag 28 maj
 • Kl 10:00
  Babyrytmik

 • Kl 14:00
  Språkcafé

 • Kl 15:30
  Bön

 • Kl 19:00
  Styrelseträff

fredag 31 maj
 • Kl 07:00


söndag 2 juni
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Boris Nilsson, dopförrättning, nattvardsfirande

 • Kl 16:00
  Öppna Händer Ågårdsvägen

måndag 3 juni
 • Kl 19:00
  Bön

tisdag 4 juni
 • Kl 14:00
  Språkcafé

 • Kl 15:30
  Bön

 • Kl 19:00
  Nehemjagruppen, bön

torsdag 6 juni
 • Kl 10:00
  Bön för Sverige

  (LKS) i Equmeniakyrkan

fredag 7 juni
 • Kl 07:00


söndag 9 juni
 • Kl 10:00
  Tillsammansgudstjänst

  Viveka Poluha, efter kyrkaffet utflykt för barnfamiljerna till Bräkentorp

måndag 10 juni
 • Kl 19:00
  Bön

tisdag 11 juni
 • Kl 14:00
  Språkcafé

 • Kl 15:30
  Bön

 • Kl 19:00
  Styrelsemöte

fredag 14 juni
 • Kl 07:00


söndag 16 juni
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Boris Nilsson

 • Kl 16:00
  Öppna Händer Ågårdsvägen

tisdag 18 juni
 • Kl 14:00
  Språkcafé

 • Kl 15:30
  Bön

söndag 23 juni
 • Kl 10:00
  Friluftsgudstjänst vid Ljungsjön

  Boris Nilsson, medtag egen fikakorg eller att grilla (vid regn inställt)

tisdag 25 juni
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 30 juni
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Boris Nilsson, nattvardsfirande, 2:a kollekt till gemenskapslägret, efter kyrkkaffet Församlingsmöte

tisdag 2 juli
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 7 juli
 • Kl 10:00
  Gemensam gudstjänst i Allianskyrkan

  Jonas Wendefors

tisdag 9 juli
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 14 juli
 • Kl 10:00
  Gemensam gudstjänst i Betelkyrkan

  Jan Tunér

tisdag 16 juli
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 21 juli
 • Kl 10:00
  Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan

tisdag 23 juli
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 28 juli
 • Kl 10:30
  Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan

  Jim Campbell och Lennart Nyberg, USA

tisdag 30 juli
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 4 augusti
 • Kl 10:00
  Bön- och vittnesbördsgudstjänst

  nattvardsfirande

tisdag 6 augusti
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 11 augusti
 • Kl 10:00
  Gudstjänst

  Boris Nilsson, 2:a kollekt till Gemenskapslägret

tisdag 13 augusti
 • Kl 14:00
  Språkcafé

söndag 18 augusti
 • Kl 11:00
  Ekumenisk gudstjänst (LKS)

  tältet Stora torg