Församlingen

Under ”Vi tror på…” kan du läsa om vad vi som församling står för och under ”Organisation/Historik” kan du läsa om hur vi är organiserade samt hur församlingen startade. Vill du veta vad som händer i församlingen framöver kan du klicka på ”Programblad”.