Söndagsskola/Äventyret

Äventyret, som vi kallar vår söndagsskola, har sin samling på de flesta söndagar under vår gudstjänsttid med start 10.00. Till äventyret är barn mellan 3-13 år välkomna. Se programbladet för om det är Äventyret eller ej. Om det är ”tillsammansgudstjänst” innebär det att barnen är med i den vanliga gudstjänsten som då är mer anpassad för alla åldrar.

Den första stunden samlas alla barn och vuxna i kyrksalen. Efter ca 20 minuter går Äventyret till sin egen samling. Föräldrar kan då välja att stanna kvar under gudstjänsten eller följa med barnet till Äventyret. Vi inleder med en gemensam storsamling, som kan innehålla drama, sång, lek och fika. Därefter indelas barnen i grupper efter ålder för en lektion där Bibelns berättelser står i centrum.