Läger

Under året brukar vi i Betelkyrkan försöka åka på ett antal läger för barn och ungdomar. Dessa läger anordnas i regel av KSSB-ung. Församlingen har även ett församlingsläger i början av höstterminen. För mer information om de läger som är anordnade av KSSB-ung, klicka på följande länk: KSSB-ung.