Lyssna

På den här sidan hittar du en del undervisning/predikningar från Betelkyrkan. Vi hoppas att det ska få vara till uppmuntran och ge hopp till dig där du är i livet just nu. Varmt välkommen att lyssna!

Lärjungaskap del 7 – Ett liv med den Helige Anden – Alexander Backlund

Lärjungaskap del 6 – Fria att följa Jesus – Alexander Backlund

Lärjungaskap del 5 – Följd med och se – Frida Engwers

Lärjungaskap del 4 – Att finna det sanna livet hos Jesus – Alexander Backlund

Lärjungaskap del 3 – Att leva av Jesus och inte för Jesus – Alexander Backlund

Lärjungaskap del 2 – Att hitta sig själv hos Jesus – Alexander Backlund

Lärjungaskap del 1 – Resan i att lära känna Jesus – Alexander Backlund

Inbjudna till fest (Första Advent) – Alexander Backlund(20231203)

Guds rike Del 6 – Hoppet för den skapade världen – Alexander Backlund(20231126)

Guds rike Del 5 – Den dolda skatten – Martina Backlund (20231029)

Guds rike Del 4 – Gud, en ödmjuk kung – Simon Lindman (20231022)

Trons kraft (ekumenisk gudstjänst) – Alexander Backlund (20231015)

Guds rike Del 3 – Guds rike och barnen – Alexander Backlund(20231001)

Guds rike Del 2 – Guds rike, du och jag – Alexander Backlund (20230924)

Guds rike Del 1 – Vad är grejen? – Alexander Backlund (20230917)

Svaghetens Gud – Alexander Backlund (20230827)

Församlingen del 1 – Församlingen som Guds folk – Alexander Backlund

Församlingen del 2 – Kroppen och dess delar – Alexander Backlund

Församlingen del 3 – Att vara en missionell församling – Emmie Nilsson

Församlingen del 4 – Församlingen och enheten – Alexander Backlund

Församlingen del 5 – Församlingen och uppdraget – Alexander Backlund

Betelkyrkans Youtube-kanal