Media

Predikningar


Tema: Församlingen

Församlingen som Guds folk – Alexander Backlund

Församlingen – Kroppen och dess delar – Alexander Backlund

Församlingen – Att vara en missionell församling – Emmie Nilsson

Församlingen och enheten – Alexander Backlund

Församlingen och uppdraget – Alexander Backlund

Betelkyrkans Youtube-kanal