Barn & Ungdom

I Betelkyrkan har barn och ungdomar en självklar och viktig plats. Vi vill skapa trygga forum där barn och unga ska få bli inkluderade, känna sig sedda och finna en trygghet.
Som församling vill vi också att barn och ungdomar ska få möjligheten att upptäcka hur mycket Jesus älskar dem och utifrån det få finna en glädje, ett hopp och ett syfte med sina liv.