Barn & Ungdom

En viktig del i Betelkyrkan är verksamheterna för barn och ungdomar. Vi vill sätta den kristna tron i centrum och anordna roliga och lärorika aktiviteter där alla ska känna sig inkluderade och välkomna.