Cellgrupper

Att en församling är ”levande” syns ofta på gemenskapen, både till Gud, men även till andra människor. Församlingen är en enda stor familj, men i den finns även flertalet mindre ”småfamiljer”, eller Cellgrupper, som vi kallar det. Det är våra smågrupper, och namnet passar bra in med tanke på hur en vanlig cell fungerar;

Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levandeorganismer; den kallas ibland för ”livets byggsten”. De förökar sig och blir flera genom att dela upp sig i två stycken och på detta sätt blir många celler snabbt fler.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Cell)

Det är precis så vi tänker, att den lilla gruppen ska kunna växa genom att fler kommer med, och att den senare delas och blir till två grupper, för att på nytt kunna växa. 

För många som har gått Alpha och/eller Beta, blir det ofta en naturlig övergång att gå med i någon av våra cellgrupper, för att få chans att fortsätta gemenskapen med andra kristna.

En cellgrupp 

 • består i regel av 6-12 personer
 • träffas ungefär en kväll varannan vecka
 • samlas i hemmen
 • bestämmer själva hur samlingen utformas men bibel, bön, samtal och fika är alltid en del av gemenskapen
 • vårdar varandras förtroende och det som sägs stannar inom gruppen
 • är alltid öppen för att ta emot nya människor
 • är en plantskola för olika andliga gåvor
 • bör växa för att delas

Gruppen är platsen där:

 • människor träffas regelbundet, i mindre grupper
 • du växer och utvecklas som människa och kristen
 • du får göra andliga upplevelser tillsammans med andra
 • du blir delaktig och bekräftad, sedd och även får dela med dig av dina erfarenheter
 • du får dela med dig av både glädje och bekymmer
 • alla kan känna sig välkomna
 • du tillsammans med andra studerar livsfrågordu får lovsjunga och tillbe Gud
 • du får uppleva omsorg och gemenskap

Är du intresserad av att vara med i den lilla gruppen? Kom då gärna med i en cellgrupp! Du behöver inte vara medlem i församlingen för att få gå med i en cellgrupp, alla är välkomna!

Skicka ett mail till pastor Alexander Backlund med dina kontaktuppgifter så blir du kontaktad.