Gudstjänst

Varje söndag kl 10.00 firar vi gudstjänst och du är varmt välkommen att hänga med!
Gudstjänst handlar om att fira, för vi tror att Jesus har besegrat döden och ondskan och därför har gett världen ett hopp om att det ljusa, vackra och goda kommer att uppfylla hela världen en dag. Oavsett hur våra liv ser ut tror vi att hoppet i Jesus är den djupaste sanningen om världen och våra liv, därför tror vi också att vi varje vecka har anledning att fira gudstjänst.
Vi tror att Jesus är närvarande idag och att han i gudstjänstens gemenskap vill möta oss med sin kärlek och sin nåd. Gudstjänsten är alltså en mötesplats mellan Gud och människa, en oas dit alla människor utifrån sina behov får komma där de är i livet och smaka och se att Gud är god och att det finns ett ljus som är starkare än mörkret.

Hur ser en gudstjänst ut?
En gudstjänst i Betelkyrkan innehåller vanligtvis lovsång/psalmer (som är en sorts böner som vi sjunger tillsammans till Gud), predikan, möjligheten att uttrycka sin personliga bön/tack/längtan på olika sätt. Gudstjänsterna består också av gemenskap, innan men också efter gudstjänsten då det erbjuds fika och ibland mat.
Barnen har en given plats på våra gudstjänster och får liksom alla finnas med på sina egna villkor. Varje söndag har vi också en samling som är en gudstjänst mer riktad till barnen, där barnen är med i den gemensamma gudstjänsten först för att sedan gå till sina egna samlingar. Ibland har vi även vad vi kallar ”tillsammansgudstjänster” där vi firar hela gudstjänsten tillsammans över alla generationer.  

Utöver dessa inslag har vi också återkommande inslag som nattvard, dop, barnvälsignelse, välkomst av nya medlemmar etc.  

För mer information om gudstjänster och andra samlingar, se programbladet