Gudstjänst

Välkommen att fira Gudstjänst med oss!

alt

Gudstjänst är ett möte mellan Gud och människor, där var och en är delaktig i att andligt skeende. Återkommande moment i gudstjänsten är bibelläsning, förkunnelse, nattvard, bekännelse, bön, lovsång och insamling av ekonomiskt stöd. I gudstjänsten möter församlingen Guds tilltal, hör hans tilltal, hör hans kallelse, lär känna hans vilja och får svara ja på hans kallelse. Den helige Ande verkar i gudstjänsten både genom frihet och ordning.


(Utdrag från Församlingsordningen)

I stort sett varje söndag kl.10.00 samlas vi för gudstjänst, med olika innehåll och betoningar, men det mest centrala är undervisning och tillbedjan. Gudstjänsten är den plats där alla åldrar samlas för att tillsammans möta Gud

Temagudstjänst är en gudstjänst där vi berör olika aktuella teman som berör livet på olika sätt.

Under Missionsgudstjänster så inriktar vi oss på de olika missionsområdena vi är med och arbetar i, och på våra missionärer runt om i världen.

Tillsammansgudstjänst är när barn- och ungdomsarbetet är med under hela gudstjänsten, och inte går ner till sin egen verksamhet. Ofta medverkar de genom lovsång, drama, bibelläsning och dans.

Under öppen himmel är en samling vi har ungefär en söndagkväll i månaden kl.18.00, med extra betoning på lovsång, bön och delgivning.

För mer information om när vi träffas, se programbladet