Vision

Ära – Dela – Växa

Ljungby baptistförsamling, en plats och gemenskap där vi vill:

Ära och tillbe Gud
-med lovsång och bön
-med våra liv och tillgångar

Dela
-genom vårt vittnesbörd om Jesus Kristus att han blir känd, trodd och efterföljd
-med våra materiella tillgångar sörja för församlingens behov och människors nöd

Växa
-I alla avseenden, så att varje medlem blir en helt överlåten Jesus lärjunge