Vision

Ljungby baptistförsamling, en plats och gemenskap där vi vill:

Ära & tillbe Gud
– med lovsång och bön
– med våra liv och tillgångar

Dela
– genom vårt vittnesbörd om Jesus Kristus att han blir känd, trodd och efterföljd
– med våra materiella tillgångar sörja för församlingens behov och människors nöd

Växa
– I alla avseenden, så att varje medlem blir en helt överlåten Jesus lärjunge