Relationsalpha

Under våren pågår en relationsalpha/äktenskapskurs i Betelkyrkan (se nedan). Håll utkik på vår hemsida/facebooksida/instagram så du vet när nästa kurs startar!


Vad är relationsalpha?
Kursen är en sorts friskvårdskurs för parrelationer, där du och din partner får tid, input och redskap för hur ni kan få en starkare relation med allt vad det innebär. Kursen kan både vara till hjälp om ni har en tuff tid tillsammans nu, eller så kan man se kurstillfällena som ett tillfälle att förebygga saker som kan skada er relation. Att gå kursen är ett sätt att hjälpa er själva att faktiskt ta tid för mycket som man kanske inte alltid hinner ta tid för i vardagen.

Hur ser en träff ut?
Varje kurstillfälle kommer innehålla en kortare stund med gemenskap tillsammans med alla kursdeltagare. Större delen av kvällen kommer man dock sitta parvis, äta en lättare kvällsmat tillsammans, lyssna på undervisning varvat med samtal utifrån undervisningen. Alla samtal sker parvis inom parrelationen, alltså är inte tanken att man ska dela saker i helgrupp. Undervisningen och samtalen utgår ifrån en kursbok som alla deltagare kommer få, där det också finns verktyg/uppgifter/tips om hur man kan fortsätta att jobba med sin relation på hemmaplan.

Anmälan
Varmt välkommen att anmäla dig och din partner till Alexander Backlund på nr 0760054265 eller på info@betelkyrkan.net.