Valberedningen informerar

Nu finns viktig information för församlingens medlemmar från valberedningen. Tryck på ”Församling” och sedan ”Medlemsinformation (lösenordsskyddad)” så kommer du till informationen.